[email protected]

Privacy policy

Dit privacy statement is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.nailitproducts.com.  

 

Inleiding
Nailit Products neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

 

Wie is Nailit Products?
Nailit Products, is een geregistreerd merk van de besloten vennootschap H&H Cosmetic Supplies B.V. kantoorhoudende te (6037RN) Kelpen-Oler aan Grathemerweg 47c ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58909559. H&H Cosmetic Supplies B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nailit Products de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Nailit Products jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Nailit Products persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Nailit Products voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Nailit Products worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Nailit Products heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Nailit Products gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google, Facebook, Instagram, SnapChat, Pinterest en algemeen toegankelijke bronnen zoals het handelsregister e.d.

 

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Nailit Products over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Nailit Products. Je kunt verzoeken dat Nailit Products je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Nailit Products te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Het kan zijn dat Nailit Products je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Nailit Products of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Nailit Products te verkrijgen. Nailit Products zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming nodig is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Nailit Products je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Nailit Products
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Nailit Products zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Nailit Products een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Nailit Products je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers;
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Nailit Products;
  • Leveranciers, distributeurs en verkooppunten die onze producten verkopen.

Het kan zijn dat Nailit Products verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Nailit Products gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat onze klanten ook multinationals omvatten kunnen wij niet garanderen dat alle organisaties eenzelfde beschermingsniveau hanteren als binnen de Europese Economische Ruimte gebruikelijk is of dat zij gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Middels onze overeenkomst met deze organisaties proberen we jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Nailit Products ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website en het platform van Nailit Products (hierna: “Website”) worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Nailit Products worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Het Cookie Statement vind je op de website.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Nailit Products je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Nailit Products jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Nailit Products 2024


Door de website van Nailit Products te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies om de website te verbeteren. Manage cookies